comic v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comic v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

serio-comic [Brit sɪərɪəʊˈkɒmɪk, Am ˌsɪrioʊˈkɑmɪk] PRID

glej tudi Charities

Prevodi za comic v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

comic v slovarju PONS

Prevodi za comic v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za comic v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

comic Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文