community v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za community v slovarju angleščina»francoščina

community [Brit kəˈmjuːnɪti, Am kəˈmjunədi] SAMOST

gated community [Brit ˌɡeɪtɪd kəˈmjuːnəti, Am ɡeɪdɪd kəˈmjunədi] SAMOST

community v slovarju PONS

Prevodi za community v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

community <-ties> [kəˈmju:nəti, Am -nət̬i] SAMOST

Prevodi za community v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

community Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a sense of community REL, LIT
coopérant(e) MILIT

community iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文