company: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za company: v slovarju angleščina»francoščina

company [Brit ˈkʌmp(ə)ni, Am ˈkəmp(ə)ni] SAMOST

company: v slovarju PONS

Prevodi za company: v slovarju angleščina»francoščina

company: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文