conducted v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conducted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.conduct SAMOST [Brit ˈkɒndʌkt, Am ˈkɑnˌdəkt]

Individual translation pairs

Prevodi za conducted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conducted v slovarju PONS

Prevodi za conducted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.conduct [kənˈdʌkt, Am ˈkɑ:n-] SAMOST no pl

Individual translation pairs
scandaleux(-euse)

Prevodi za conducted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conducted Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文