connected v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za connected v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

connected [Brit kəˈnɛktɪd, Am kəˈnɛktəd] PRID

5. connect (wire up, link technically) → connect up

glej tudi connect up

I.connect up GLAG [Brit kəˈnɛkt -, Am kəˈnɛkt -] (connect up [sth], connect [sth] up)

Individual translation pairs

Prevodi za connected v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

connected v slovarju PONS

Prevodi za connected v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za connected v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

connected Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文