consequences v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za consequences v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

consequence [Brit ˈkɒnsɪkw(ə)ns, Am ˈkɑnsɪkwəns] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za consequences v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

consequences v slovarju PONS

Prevodi za consequences v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za consequences v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

consequences Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文