cooks v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cooks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.pre-cook [Brit priːˈkʊk, Am ˌpriˈkʊk] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za cooks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cooks v slovarju PONS

Prevodi za cooks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za cooks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cooks Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文