corporate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za corporate v slovarju angleščina»francoščina

corporate [Brit ˈkɔːp(ə)rət, Am ˈkɔrp(ə)rət] PRID

corporate v slovarju PONS

Prevodi za corporate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za corporate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

corporate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文