counsellor v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za counsellor v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

counsellor, counselor Am [Brit ˈkaʊns(ə)lə, Am ˈkaʊns(ə)lər] SAMOST

Prevodi za counsellor v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

counsellor v slovarju PONS

counsellor iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文