credit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za credit v slovarju angleščina»francoščina

I.credit [Brit ˈkrɛdɪt, Am ˈkrɛdət] SAMOST

1. credit (approval):

credit v slovarju PONS

Prevodi za credit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za credit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

credit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文