crisis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crisis v slovarju angleščina»francoščina

crisis <pl crises> [Brit ˈkrʌɪsɪs, Am ˈkraɪsɪs] SAMOST

crisis v slovarju PONS

Prevodi za crisis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za crisis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crisis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

crisis iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文