cups v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cups v slovarju angleščina»francoščina

II.cup <part prés cupping; prét, part passé cupped> [Brit kʌp, Am kəp] GLAG preh.

cups v slovarju PONS

Prevodi za cups v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za cups v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cups Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文