customer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za customer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

customer [Brit ˈkʌstəmə, Am ˈkəstəmər] SAMOST

customer-focused [Brit ˌkʌstəməˈfəʊkəst, Am ˌkəstəmərˈfoʊkəst] PRID

Individual translation pairs
customer-/family-oriented

Prevodi za customer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

customer v slovarju PONS

Prevodi za customer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za customer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

customer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

un(e) habitué(e)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文