cuts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cuts v slovarju angleščina»francoščina

II.cut <part prés cutting, prét, part passé cut> [Brit kʌt, Am kət] GLAG preh.

III.cut <part prés cutting, prét, part passé cut> [Brit kʌt, Am kət] GLAG nepreh.

I.cross-cut [Brit ˈkrɒskʌt, Am ˈkrɔsˌkət] SAMOST TECH

II.cross-cut [Brit ˈkrɒskʌt, Am ˈkrɔsˌkət] PRID TECH

II.cut back GLAG [Brit kʌt -, Am kət -] (cut back [sth], cut [sth] back)

III.cut out GLAG [Brit kʌt -, Am kət -] (cut [sth] out, cut out [sth])

cuts v slovarju PONS

Prevodi za cuts v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

to cut the cackle Brit, Aus inf
to cut it Am inf

cuts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

resquilleur (-euse)

cuts iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za cuts v slovarju francoščina»angleščina

cuts iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文