deaf v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za deaf v slovarju angleščina»francoščina

I.deaf [Brit dɛf, Am dɛf] SAMOST Ce mot peut être perçu comme injurieux dans cette acception. Lui préférer hearing-impaired.

tone-deaf [Brit təʊnˈdɛf, Am ˈtoʊn ˌdɛf] PRID MUS

deaf v slovarju PONS

Prevodi za deaf v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
sourd(e)-muet(te)

Prevodi za deaf v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

deaf Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

sourd(e)-muet(te)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文