dear v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dear v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.dear [Brit dɪə, Am dɪr] SAMOST (term of address)

1. dear (expressing attachment):

3. dear (in letter):

Individual translation pairs

Prevodi za dear v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

dear v slovarju PONS

Prevodi za dear v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za dear v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

dear Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文