death's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za death's v slovarju angleščina»francoščina

mort ž
mort ž
à sa mort

glej tudi thousand

I.thousand [Brit ˈθaʊz(ə)nd, Am ˈθaʊz(ə)nd] SAMOST (figure)

III.thousand [Brit ˈθaʊz(ə)nd, Am ˈθaʊz(ə)nd] PRID

IV.thousand [Brit ˈθaʊz(ə)nd, Am ˈθaʊz(ə)nd]

death's v slovarju PONS

Prevodi za death's v slovarju angleščina»francoščina

death's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文