decides v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za decides v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.decide on GLAG [Brit dɪˈsʌɪd -, Am dəˈsaɪd -] (decide on [sth])

II.decide on GLAG [Brit dɪˈsʌɪd -, Am dəˈsaɪd -] (decide on [sb])

Individual translation pairs

Prevodi za decides v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

decides v slovarju PONS

Prevodi za decides v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za decides v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

decides Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文