delivery v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za delivery v slovarju angleščina»francoščina

delivery [Brit dɪˈlɪv(ə)ri, Am dəˈlɪv(ə)ri] SAMOST

delivery v slovarju PONS

Prevodi za delivery v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za delivery v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

delivery Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文