deputies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za deputies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.deputy [Brit ˈdɛpjʊti, Am ˈdɛpjədi] SAMOST

II.deputy [Brit ˈdɛpjʊti, Am ˈdɛpjədi] PRID attr

deputy chief executive, director, editor, head, manager, mayor:

Prevodi za deputies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

deputies v slovarju PONS

Prevodi za deputies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za deputies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

deputies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

vice-président(e) m (ž)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文