desire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za desire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.desire [Brit dɪˈzʌɪə, Am dəˈzaɪ(ə)r] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za desire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

desire v slovarju PONS

Prevodi za desire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za desire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

desire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文