devant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za devant v slovarju angleščina»francoščina

I.deviant [Brit ˈdiːvɪənt, Am ˈdiviənt] SAMOST

II.deviant [Brit ˈdiːvɪənt, Am ˈdiviənt] PRID

relevant [Brit ˈrɛləv(ə)nt, Am ˈrɛləvənt] PRID

Levant [Brit lɪˈvant, Am ləˈvænt, ləˈvɑnt]

Levantine [Brit lɪˈvantʌɪn, ˈlɛv(ə)ntʌɪn, lɪˈvantɪn, ˈlɛv(ə)ntɪn, Am ləˈvæntən, ˈlɛvənˌtaɪn] PRID

servant [Brit ˈsəːv(ə)nt, Am ˈsərvənt] SAMOST

savant [Brit ˈsav(ə)nt, Am sæˈvɑn(t), sɑˈvɑn(t)] SAMOST form

I.avant-garde [Brit ˌavɒ̃ˈɡɑːd, Am ˌævɑntˈɡɑrd] SAMOST

II.avant-garde [Brit ˌavɒ̃ˈɡɑːd, Am ˌævɑntˈɡɑrd] PRID

devant v slovarju PONS

Prevodi za devant v slovarju angleščina»francoščina

I.avant-garde [ˌævɒŋˈgɑ:d, Am ˌɑ:vɑ:ntˈgɑ:rd] SAMOST + sing/pl vb

II.avant-garde [ˌævɒŋˈgɑ:d, Am ˌɑ:vɑ:ntˈgɑ:rd] PRID

vantage [ˈvɑ:ntɪdʒ, Am ˈvænt̬ɪdʒ] SAMOST

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文