developed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za developed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

developed [Brit dɪˈvɛləpt, Am dəˈvɛləpt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za developed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

developed v slovarju PONS

Prevodi za developed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za developed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

developed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文