diamond v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za diamond v slovarju angleščina»francoščina

diamond [Brit ˈdʌɪ(ə)mənd, Am ˈdaɪ(ə)mənd] SAMOST

diamond v slovarju PONS

Prevodi za diamond v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
brut(e)

Prevodi za diamond v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

diamond Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文