diamonds v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za diamonds v slovarju angleščina»francoščina

diamond [Brit ˈdʌɪ(ə)mənd, Am ˈdaɪ(ə)mənd] SAMOST

diamonds v slovarju PONS

Prevodi za diamonds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za diamonds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

diamonds Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文