die v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za die v slovarju angleščina»francoščina

II.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] GLAG preh.

III.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] GLAG nepreh.

1. die (expire, end one's life):

die v slovarju PONS

Prevodi za die v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sine die [ˌsaɪnɪˈdaɪi:, Am ˌsaɪniˈdaɪi] PRIS LAW

Individual translation pairs

Prevodi za die v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

die Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文