differences v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za differences v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

difference [Brit ˈdɪf(ə)r(ə)ns, Am ˈdɪf(ə)rəns] SAMOST

1. difference (dissimilarity):

Individual translation pairs

Prevodi za differences v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

differences v slovarju PONS

Prevodi za differences v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za differences v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

differences Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文