dirty v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dirty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.dirty [Brit ˈdəːti, Am ˈdərdi] PRIS inf

Prevodi za dirty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dirty v slovarju PONS

Prevodi za dirty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.dirty [ˈdɜ:ti, Am ˈdɜ:rt̬i] SAMOST Brit, Aus no pl

III.dirty <-ier, -iest> [ˈdɜ:ti, Am ˈdɜ:rt̬i] PRID

IV.dirty [ˈdɜ:ti, Am ˈdɜ:rt̬i] PRIS Brit inf

Prevodi za dirty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dirty Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文