disagreement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disagreement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disagreement [Brit dɪsəˈɡriːmənt, Am ˌdɪsəˈɡrimənt] SAMOST

Individual translation pairs
vigoureux/-euse

Prevodi za disagreement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disagreement v slovarju PONS

disagreement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文