disappeared v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disappeared v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disappeared [Brit dɪsəˈpɪəd, Am ˌdɪsəˈpɪrd] SAMOST npl

II.disappear [Brit dɪsəˈpɪə, Am ˌdɪsəˈpɪr] GLAG nepreh. (all contexts)

III.disappear [Brit dɪsəˈpɪə, Am ˌdɪsəˈpɪr]

Individual translation pairs

Prevodi za disappeared v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disappeared v slovarju PONS

Prevodi za disappeared v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za disappeared v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disappeared Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文