discharge v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za discharge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.discharge SAMOST [Brit ˈdɪstʃɑːdʒ, dɪsˈtʃɑːdʒ, Am ˈdɪsˌtʃɑrdʒ]

Prevodi za discharge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

discharge v slovarju PONS

Prevodi za discharge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.discharge [ˈdɪstʃɑ:dʒ, Am ˈdɪstʃɑ:rdʒ] SAMOST no pl

Individual translation pairs

Prevodi za discharge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

discharge Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

discharge iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文