disease v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disease v slovarju angleščina»francoščina

Bright's disease [Brit ˈbrʌɪts dɪˌziːz, Am ˈbraɪts dəˌziz] SAMOST

Crohn's disease [Brit ˈkrəʊnz dɪˌziːz, Am ˈkroʊnz dəˌziz] SAMOST

Paget's disease [Brit ˈpadʒɪts, Am ˈpædʒəts dəˌziz] SAMOST MED

disease v slovarju PONS

Prevodi za disease v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za disease v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disease Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文