disgrace v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disgrace v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.disgrace [Brit dɪsˈɡreɪs, Am dɪsˈɡreɪs] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za disgrace v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

disgrace v slovarju PONS

Prevodi za disgrace v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za disgrace v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disgrace Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文