disorderly v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disorderly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disorderly [Brit dɪsˈɔːdəli, Am ˌdɪsˈɔrdərli] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za disorderly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disorderly v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文