district v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za district v slovarju angleščina»francoščina

I.district [Brit ˈdɪstrɪkt, Am ˈdɪstrɪkt] SAMOST

district v slovarju PONS

Prevodi za district v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za district v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

district Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文