dog v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dog v slovarju angleščina»francoščina

III.dog <part prés dogging; prét, part passé dogged> [Brit dɒɡ, Am dɔɡ] GLAG preh.

dog → teach

glej tudi teach

I.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America GLAG preh.

II.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America GLAG nepreh.

III.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America

II.hot dog MEDMET dated Am (expressing approval, pleasure)

III.hot dog <part prés hot dogging; prét, part passé hot dogged> GLAG preh.

dog v slovarju PONS

Prevodi za dog v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

dog Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文