done v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za done v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi do1, do2

it's a poor do inf if

do MUS → doh

it's a poor do inf if

how-do-you-do [Am ˌhaʊdəjəˈdu], how-d'ye-do SAMOST inf

done v slovarju PONS

Prevodi za done v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi do