doors v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za doors v slovarju angleščina»francoščina

I.door-to-door [Brit dɔːtəˈdɔː, Am dɔrdəˈdɔr] PRID

doors v slovarju PONS

Prevodi za doors v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za doors v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

doors Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文