drawn v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drawn v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi draw

II.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] GLAG preh.

3. draw (pull):

6. draw (attract) person, event, film:

III.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] GLAG nepreh.

2. draw (move):

II.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] GLAG preh.

3. draw (pull):

6. draw (attract) person, event, film:

III.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] GLAG nepreh.

2. draw (move):

Prevodi za drawn v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drawn v slovarju PONS

Prevodi za drawn v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi draw

Prevodi za drawn v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drawn Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文