dreadful v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dreadful v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dreadful [Brit ˈdrɛdfʊl, ˈdrɛdf(ə)l, Am ˈdrɛdfəl] PRID

Prevodi za dreadful v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

dreadful v slovarju PONS

Prevodi za dreadful v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za dreadful v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dreadful Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文