dream v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dream v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.dream <prét, part passé dreamt [dremt] dreamed> [Brit driːm, Am drim] GLAG preh.

III.dream <prét, part passé dreamt [dremt] dreamed> [Brit driːm, Am drim] GLAG nepreh.

Prevodi za dream v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dream v slovarju PONS

Prevodi za dream v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za dream v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dream Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文