dress v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dress v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi nine

II.dress up GLAG [Brit drɛs -, Am drɛs -] (dress [sb] up, dress up [sb]) (disguise)

III.dress up GLAG [Brit drɛs -, Am drɛs -] (dress [sth] up, dress up [sth]) (improve)

dress v slovarju PONS

Prevodi za dress v slovarju angleščina»francoščina

dress Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文