drink v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drink v slovarju angleščina»francoščina

II.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] GLAG preh.

III.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] GLAG nepreh.

IV.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] GLAG povr

I.drink away GLAG [Brit drɪŋk -, Am drɪŋk -] (drink away [sth], drink [sth] away)

II.drink up GLAG [Brit drɪŋk -, Am drɪŋk -] (drink up [sth], drink [sth] up)

drink-driver [Brit drɪŋkˈdrʌɪvə, Am ˌdrɪŋk ˈdraɪvər] SAMOST Brit

drink-driving [Brit ˌdrɪŋkˈdrʌɪvɪŋ, Am ˈdrɪŋk ˈˌdraɪvɪŋ] Brit SAMOST

drink v slovarju PONS

Prevodi za drink v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
spitant(e) Belg

Prevodi za drink v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drink Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文