drivers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drivers v slovarju angleščina»francoščina

driver [Brit ˈdrʌɪvə, Am ˈdraɪvər] SAMOST

glej tudi slave driver

cab-driver [Brit ˈkabdrʌɪvə, Am ˈkæbˌdraɪvər] SAMOST

co-driver [Brit ˈkəʊdrʌɪvə, Am ˈkoʊˌdraɪvər] SAMOST

drink-driver [Brit drɪŋkˈdrʌɪvə, Am ˌdrɪŋk ˈdraɪvər] SAMOST Brit

drivers v slovarju PONS

Prevodi za drivers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za drivers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drivers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

coéquipier(-ière) m (ž)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文