dropped v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dropped v slovarju angleščina»francoščina

8. drop THEAT → drop curtain

II.drop <part prés dropping; prét, part passé dropped> [Brit drɒp, Am drɑp] GLAG preh.

III.drop <part prés dropping; prét, part passé dropped> [Brit drɒp, Am drɑp] GLAG nepreh.

1. drop:

glej tudi drop away, drop curtain

dropped v slovarju PONS

Prevodi za dropped v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za dropped v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dropped Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

dropped iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za dropped v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文