dying v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dying v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.dying [Brit ˈdʌɪɪŋ, Am ˈdaɪɪŋ] GLAG pres part

dying → die

II.dying [Brit ˈdʌɪɪŋ, Am ˈdaɪɪŋ] SAMOST

III.dying [Brit ˈdʌɪɪŋ, Am ˈdaɪɪŋ] PRID

glej tudi die

II.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] GLAG preh.

III.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] GLAG nepreh.

1. die (expire, end one's life):

II.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] GLAG preh.

III.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] GLAG nepreh.

1. die (expire, end one's life):

Prevodi za dying v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dying v slovarju PONS

Prevodi za dying v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sine die [ˌsaɪnɪˈdaɪi:, Am ˌsaɪniˈdaɪi] PRIS LAW

Prevodi za dying v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dying Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文