earlier v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za earlier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

3. early (in period of time):

1. early (in period of time):

Prevodi za earlier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

earlier v slovarju PONS

Prevodi za earlier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za earlier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

earlier Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文