economic v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za economic v slovarju angleščina»francoščina

economic [Brit ˌiːkəˈnɒmɪk, ɛkəˈnɒmɪk, Am ˌɛkəˈnɑmɪk, ˌikəˈnɑmɪk] PRID

economic v slovarju PONS

Prevodi za economic v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

socio-economic [ˌsəʊʃiəʊˌi:kəˈnɒmɪk, Am ˌsoʊsioʊˌekəˈnɑ:mɪk] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za economic v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

economic Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

economic iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文