economy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za economy v slovarju angleščina»francoščina

economy [Brit ɪˈkɒnəmi, Am əˈkɑnəmi] SAMOST (all contexts)

economy v slovarju PONS

Prevodi za economy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

economy <-ies> [ɪˈkɒnəmɪ, Am -ˈkɑ:nə-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za economy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

economy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

economy iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za economy v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文