educational v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za educational v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

educational [Brit ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n(ə)l, Am ˌɛdʒəˈkeɪʃ(ə)n(ə)l] PRID

co-educational [Brit ˌkəʊɛdjuːˈkeɪʃ(ə)n(ə)l, Am ˌkoʊˌɛdʒəˈkeɪʃənl, ˌkoʊˌɛdʒəˈkeɪʃnəl] PRID

Prevodi za educational v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

educational v slovarju PONS

Prevodi za educational v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za educational v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

educational Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

educational iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za educational v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文